การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มาหลักของฟีดแบ็กในองค์กรมาจากผู้จัดการและบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้จัดการซึ่งเป็นบุคคลที่พนักงานเชื่อว่าสามารถให้ฟีดแบ็กที่มีประโยชน์ ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล ครอบคลุม และแข็งแกร่ง พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาและรักษาผู้มีความสามารถไว้กับองค์กร สนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร พัฒนาทีม และกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน บทบาทที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้จัดการซึ่งมักถูกมองข้ามไปนั่นก็คือบทบาทในการให้ฟีดแบ็ก ฟีดแบ็กเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงาน และสำคัญสำหรับการทำให้พนักงานที่มีความสามารถหรือ Talent มีส่วนร่วมกับองค์กรและส่งเสริม Talent ในองค์กรอีกด้วย…

แหล่งที่มาของฟีดแบ็กที่น่าประหลาดใจ
แหล่งที่มาของฟีดแบ็กที่น่าประหลาดใจ

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้จัดการที่กระตือรือร้นมักจะมีความผูกพันต่อองค์กรของทีม หรือ Team Engagement ที่สูงขึ้น Engagement ในระดับทีม โควิด-19 ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปอย่างมาก เมื่อบริษัทต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องให้พนักงานทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกล การจัดการพนักงานในปัจจุบันจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น และในขณะที่หลาย ๆ องค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาพนักงานให้มี Engagement และมีการเชื่อมต่อระหว่างกัน แต่พนักงานต่างก็ยังคงพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานที่ทำงาน องค์กรในปัจจุบันมีการผลักดันการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเพื่อหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน แต่อย่างไรก็ตาม การมอบหมายงานที่เป็นโปรเจ็กต์ให้กับพนักงานนั้นเป็นการเพิ่มปริมาณงานของพนักงานเป็นอย่างมาก…

ความกระตือรือร้นของผู้จัดการส่งผลอย่างไรต่อ Team Engagement
ความกระตือรือร้นของผู้จัดการส่งผลอย่างไรต่อ Team Engagement

การใช้เครื่องมือชี้วัดตามพฤติกรรมที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน ทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Employee Engagement และ ประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายว่า Employee Engagement มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการมี Engagement ควบคู่กับการจัดการประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอนั้นจะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพหรือ Productivity, การรักษาพนักงานในองค์กร, และผลลัพธ์ทางธุรกิจในเชิงบวกอื่นๆ พนักงานที่มี Engagement หรือมีความผูกพันต่อองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากพวกเขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมีความสำคัญ พวกเขาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร…

ความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) และประสิทธิภาพในการทำงาน
ความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) และประสิทธิภาพในการทำงาน

Digital transformation ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของ “คน”ที่ใช้เทคโนโลยี ในบทความนี้เราขอนำเสนอสี่องค์ประกอบสำคัญ ที่ช่วยทำให้คุณรู้ว่าองค์กรของคุณพร้อมหรือยังสำหรับการทำ Digital Transformation ข้อมูลและการทำ Digital transformation ในโลกที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากมาย ทำให้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยงานมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI, Machine Learning และอื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่กล่าวมานี้เป็นการนำข้อมูลมาใช้ทั้งสิ้น และจากบทความก่อนหน้านี้ที่ทางเราได้นำเสนอ การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและดูแลคนในองค์กร ทำให้เห็นได้ว่าการมีข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อทุกหน่วยงาน ดังนั้นเมื่อเราเห็นความสำคัญของข้อมูลแล้ว สิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยสำหรับการได้ข้อมูลมา และนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น หน่วยงานต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้านรวมถึงด้านเทคโนโลยีดิจิตัล และที่ได้ยินกันอย่างแพร่หลายคือการทำ Digital Transformation ในองค์กร ซึ่งท่านผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว…

4 สิ่งที่บ่งบอกว่า องค์กร ของคุณพร้อมสำหรับ Digital Transformation
4 สิ่งที่บ่งบอกว่า องค์กร ของคุณพร้อมสำหรับ Digital Transformation

การศึกษาข้อมูลของเราพบว่า ความรู้สึกเหมาะและเข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมองค์กรหรือ Culture Fit และความรู้สึกมีคุณค่าในที่ทำงานส่งเสริม Well-being ของพนักงาน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Culture Fit Well-being ในที่ทำงาน ท่ามกลางวิกฤติการณ์โรคระบาด การสนับสนุนและใส่ใจ Well-Being ของพนักงาน ไม่ว่าจะในรายบุคคลหรือทีม คือสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องทำเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานออกมา แต่วิกฤติอย่างสถานการณ์โรคระบาดในตอนนี้ผลักให้ Well-being ของพนักงานร่วงลงไปอยู่ในจุดต่ำสุดอย่างเห็นได้ชัด…

วัฒนธรรมองค์กรและการชื่นชมยอมรับ หัวใจสำคัญสู่ความเป็นอยู่ที่ดีหรือ Well-being ของพนักงาน
วัฒนธรรมองค์กรและการชื่นชมยอมรับ หัวใจสำคัญสู่ความเป็นอยู่ที่ดีหรือ Well-being ของพนักงาน
Ruchaneeya Leepila

Ruchaneeya Leepila

Paving the way by using data to be better understand how people work happily — People Scientist @ Happily.ai